Priser

Lånebelopp Uppläggningsavgift Ränta Att återbetala Låneperiod i dagar Effektiv ränta Årsränta
1 000 kr 250 kr 0 kr 1 250 kr 61 280% 150%
2 000 kr 250 kr 200 kr 2 450 kr 61 237% 135%
3 000 kr 250 kr 400 kr 3 650 kr 61 223% 130%
4 000 kr 250 kr 600 kr 4 850 kr 61 217% 127%
5 000 kr 250 kr 800 kr 6 050 kr 61 213 % 126%
6 000 kr 250 kr 1000 kr 7 250 kr 61 210% 125%
7 000 kr 250 kr 1200 kr 8 450 kr 92 111 % 82%
8 000 kr 250 kr 1300 kr 9 550 kr 92 102 % 77%

I tabellen ser du avgifterna för våra mikrolån. Det sker ingen automatisk utsortering, alla prövas individuellt.
Välkommen att ansöka, det kostar inget.

Exempel:
Om du lånar 2000 kronor i 61 dagar så faktureras
du 2450 kronor (2000+450)
Observera:
Det tillkommer inga andra kostnader än de avgifter du ser här, om
du betalar tillbaka lånet inom avtalad tid.
Förlängningskostnader
Nedan i tabellen ser du förlängningskostnaderna för att skjuta fram ett låns förfallodag 30 dagar. Observera att förlängningskostnaden är en frivillig kostnad som ger dig ytterligare 30 dagars kredittid och att denna inte påverkar lånebelopp och ursprunglig avgift och ränta som kvarstår på samma nivå efter det att förfallodagen skjutits fram.
Exempel:
Om du lånar 2000 kronor och vill förlänga låneperioden med 30 dagar så kostar det dig 250 kronor (150+100). Observera att det belopp du sedan ska betala efter 91 dagar (61+30) är fortfarande 2450 kronor.
Lånebelopp Kostnad för 30 dagars extra kredittid Varav administrativ savgift Varav räntekostnad Effektiv ränta Årsränta
1 000 kr 150 kr 150 kr 0 kr 448 % 182%
2 000 kr 250 kr 150 kr 100 kr 319 % 152%
3 000 kr 350 kr 150 kr 200 kr 283 % 142%
4 000 kr 450 kr 150 kr 300 kr 266 % 137%
5 000 kr 550 kr 150 kr 400 kr 256 % 134%
6 000 kr 650 kr 150 kr 500 kr 250 % 132%
7 000 kr 750 kr 150 kr 600 kr 245 % 130%
8 000 kr 850 kr 150 kr 700 kr 242 % 129%